مشکلات یادگیری کودکان

مشکلات یادگیری کودکان،از جمله مشکلات پردازشی در حوزه مغز و اعصاب هستند. این مشکلات، می‌توانند در مهارت های یادگیری فرد مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات…

دروغگویی کودک

دروغگویی کودک چگونه شکل می گیرد و راه های صحیح مواجهه با آن کدام است؟ دروغگویی کودک از جمله مواردی است که بسیاری از والدین…

مربی کودک خود باشید

شما چه بخواهید چه نخواهید،  اولین و تاثیر گذار ترین مربی کودکتان هستید. پس بیایید …

دلیل بازپرداخت