مشکلات یادگیری کودکان

مشکلات یادگیری کودکان،از جمله مشکلات پردازشی در حوزه مغز و اعصاب هستند. این مشکلات، می‌توانند در مهارت های یادگیری فرد مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات…

دلیل بازپرداخت