چطور خودمان و فرزندانمان را در برابر اخبار ناگوار ایمن کنیم؟

با تکمیل این فرم هدایای آموزشی ارزشمندی از جمله مشاوره رایگان تقدیمتان می کنیم

والدین گرامی که کودک ۶ تا ۱۲ ساله دارید

سلام

 همه ما می دانیم، در این روزهای پر از خبرهای تلخ، اضطراب و استرس، آسیبی است که تقریبا همه را درگیر خود کرده است.

 این مسئولیت اجتماعی ما است که برای پیشگیری و مدیریت اضطراب و استرس، آنچه را که می دانیم، به والدین و کودکان آموزش دهیم.

شما برای کاهش این آسیب ها در خانواده خود چه کارهایی انجام می دهید؟

در این راه، کنارتان هستیم تا از این دوران بحرانی، به سلامت عبور کنید.

مراقب کودکی کودکمان باشیم

فریبا اباذری . روانشناس بالینی کودک و نوجوان. بازی درمانگر

اگر فرم را نمیبینید، لطفا کمی صبورتر باشید. به خاطر کند بودن اینترنت است!

دلیل بازپرداخت