کودک و ادراک – ويديو

کودک و پذیرش ادراک او  یکی از روش های افزایش ارتباط والدین و مربیان با کودک می باشد. در یک تعریف کلی، درک کودک یعنی دیدن دنیا همانگونه که هست و پذیرفتن نگاه و  احساس کودک از واقعیات پیرامونش همانگونه که ترسیم می کند می باشد.

برای رسیدن به این ادراك تا كنون چه كار هایی انجام داده ایم؟

 مقاله ي والدين و ادراك كودك را بخوانيد.

#مراقب_کودکی_کودکمان_باشیم.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دلیل بازپرداخت