کتاب چهار گوی شیشه ای هم اکنون در بخش محصولات آموزشی

 

 تربیت کودک تا پیش از دبستان، چهار بخش مهم دارد که در این کتاب هر مرحله از آن  به یک گوی شیشه­ای  تشبیه شده است. والدیـن با آگاهی و دانش می توانند گوی هر مرحله را  به سلامت حفظ کـرده و آن را داخل سبد تربیتی کودکشـان قرار دهند و یا خدای ناکرده با  بی­دانشی و یا نـا آگاهی باعـث کدر شدن، ترک خوردن و حتـی شکستن این گـوی های ارزشمند شوند. شاید استفـاده از یک گوی ترک خورده و یا گوی شیشه ای که ترمیم شده امکان پذیر باشد اما  زمانی که ایـن گوی­ها در یک سبـد و کنار هم قرار می گیـرند خطـر شکستن وآسیـب دیدنشان دو چندان می شود.

 

لینک مستقیم خرید کتاب 

 

مراقب کودکی کودکمان باشیم.

 

دلیل بازپرداخت