کارگاه مربی کودک خود باشید برگزار شد

کارگاه مربی کودک خود باشید با حضور جمعی از والدین نازنین و چند نفر از عزیزانی که در آینده ی نه چندان دور ، به جمع والدین آگاه کشورمون خواهند پیوست، در یک فضای صمیمی و پر از انرژی خوب ، برگزار شد.

کار گاه مربی کودک خود باشید

به گفته ی شرکت کنندگان  بخش باز سازی رفتار والدین و کودک و تکنینک ( بختگ ) بهترین های کارگاه ۴ اسفند بود.

در این کارگاه ۳ ساعته، شرکت کننده ها با اصلاح برخی از رفتار های کودکان که مسئله ی اغلب والدین می باشد با استفاده از تکنینک( بختگ) آشنا شدند و شیوه ی کاربرد آن را به صورت عملی تمرین کردند.

کار گاه مربی کودک خود باشید

در این کارگاه قول داده شد تا  در کارگاه ۱۶ ساعته ی ( شیشه ات را پاک کن ) که اواخر فروردین ۹۷ برگزار می گردد،  ،دیگر مسایل کودکان و راه حل های آن همراه  با تمرین های عملی بیشتری، آموزش داده شود.

کارگاه شیشه ات را پاک کن

لینک  مستقیم تهیه ی محصولات  آموزشی سایت

 

منتظر اخبار و اطلاعات بیشتر باشید

 

 

دلیل بازپرداخت